Home Tag Archives: automatyzacja procesów produkcyjnych

Tag Archives: automatyzacja procesów produkcyjnych

Zarządzanie produkcją – klucz do sukcesu?

Znaczenie i skala globalizacji, jak również rosnąca świadomość konsumentów wymagają od producentów nieustannego podnoszenia jakości oferowanych produktów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ich wytwarzania, aby produkcja nie przestała być opłacalna. Realizacja powyższych celów jest trudna, a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwa do osiągnięcia bez wdrożenia efektywnych systemów zarządzania produkcją. Aby zarządzanie produkcją było skuteczne, musi zapewnić osiągnięcie kilku kluczowych celów, w …

Znaczenie wdrożenia systemu zarządzania produkcją

Ogromny rozwój przemysłu i technologii wpłynęły na wzrost możliwości produkcyjnych, jednocześnie zwiększając swoje wymagania. Przyniosło to również zaostrzenie norm wydajności oraz jakości. Z tego też powodu bardzo ważną rolę zaczął pełnić system zarządzania produkcją. Wpływa on na ograniczenie pracy człowieka w miejscach bardzo uciążliwych i zastąpienie go maszynami sterowanymi przez odpowiednie oprogramowanie. Automatyzacja systemów produkcyjnych staje się coraz bardziej popularna. …

Ostatnie oceny

Facebook

Losowe posty

Popularne