Home Tag Archives: technologie informacyjne

Tag Archives: technologie informacyjne

Technologia informacyjna w edukacji

Trudno byłoby pisać o znaczeniu i roli technologii informacyjnej bez podjęcia się próby wyjaśnienia treści i zakresu tego pojęcia. Technologia utożsamiana jest z gotowymi rozwiązaniami na wytwarzanie i przetwarzanie produktów użytkowych. Etymologicznie nazwa technologia wywodzi się od greckich słów techne (sztuka, rzemiosło) i logos (słowo, nauka). Oznacza to metodę przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne a także informację o tym …

Ostatnie oceny

Facebook

Losowe posty

Popularne