Home Tag Archives: turystyka podziemna

Tag Archives: turystyka podziemna

Turystyka podziemna

in :  Turystyka
Możliwość komentowania Turystyka podziemna została wyłączona
110

Turystykę podziemną można rozpatrywać w wielu aspektach. Aby ukazać ją z perspektywy badań geografii turyzmu, należy najpierw wyjaśnić bardzo istotne kwestie teoretyczne. Ogólnie rzecz biorąc jest to dyscyplina geografii zajmująca się przyrodniczymi uwarunkowaniami ruchu turystycznego. Ma ona na celu ustalenie sposobu czerpania korzyści ekonomicznych płynących z prowadzenia tam ruchu turystycznego. Ponadto geografia turyzmu ocenia przydatność przestrzeni do działalności turystycznych i …

Ostatnie oceny

Losowe posty

Popularne