Inwestycja w nieruchomosci

Rozwój gospodarczy, wzrost zamożności społeczeństwa oraz pojawianie się nowych kapitałów skłaniają inwestorów do poszukiwania kolejnych obszarów inwestowania w tym również inwestowania w nieruchomości. Żadna nieruchomość nie jest dobrem darmowym, zatem jeśli nie jest odpowiednio wykorzystywana i finansowana, nie jest wyzwalany tkwiący w niej potencjał rozwojowy, to właściciel jest narażony, jeśli nie na utratę kapitału, to na pewno na pozbawienie możliwości jego powiększania.

Czy warto więc inwestować w nieruchomości, jakie ryzyko towarzyszy procesowi inwestowania i w jaki sposób można je minimalizować? W okresie przełomu pojawia się wiele pytań niewiadomych, pytań bez odpowiedzi i generalnie wiele chaosu. O tym, jak trudno w takich warunkach uniknąć błędnych decyzji i ocen zaświadcza historia gospodarcza. Błędy są tym bardziej kosztowne, im większych przedsięwzięć dotyczą.

W związku z nieruchomościami następstwa błędów mogą być szczególnie dotkliwe, mają bowiem przeważnie wieloletni wymiar. Istnieje ryzyko towarzyszące procesowi inwestowania w nieruchomości, która ma za zadanie przybliżyć funkcjonowanie rynku nieruchomości, pułapki inwestycyjne czekające na inwestorów, a także sposoby ograniczania ryzyka do minimum. Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja to sztuka, którą nawet doświadczony mistrz nie jest w stanie do końca opanować, gdyż każda inwestycja jest inna i należy ją traktować indywidualnie.

Next post Czym jest społeczeństwo informacyjne?