Koniec wieku XX nacechowany był zdecydowanie dominacją technik informacyjnych nad technikami służącymi do wytwarzania dóbr materialnych. Zjawisko to ma kontynuację i dziś, u początków XXI wieku. Era społeczeństwa przemysłowego ustępuje erze społeczeństwa informacyjnego. Trudno byłoby określić i ocenić, co jest zalążkiem tej przemiany, a co jest tylko chwilowym, bieżącym ewenementem o znaczeniu, które w niedalekiej przyszłości może okazać się zupełnie nieistotne. Dlatego też uważa się, że najbardziej znaczącym przekształceniem, jakie się da zaobserwować już od pewnego czasu i aktualnie, jest tworzenie się, wspomnianego wcześniej, społeczeństwa informacyjnego. Zaznaczyć tu trzeba jednak, że prawdziwość i zasadność ma swoje podłoże w kontekście społecznym i edukacyjnym. Nie należy tym samym umniejszać wagi i roli innych zmian dokonujących się w związku z ciągłym rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ta przemiana społeczna ma decydujący wpływ na edukację.

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego inaczej nazywanego społeczeństwem wiedzy lub społeczeństwem postindustrialnym, pojawiło się po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych w raporcie przygotowanym przez grupę ekspertów na zamówienie rządu Japonii oraz w pracach badaczy amerykańskich. Społeczeństwo informacyjne to takie, w którym udział sektora informacyjnego gospodarki w dochodzie narodowym, a także zatrudnienie w tym sektorze przewyższają 50% całego dochodu i zatrudnienia, obróbka informacji jest głównym i pierwszoplanowym procesem ekonomicznym, a warunki bytowe, stosunki i służby społeczne zostały do tego dostosowane. W tak rozumianym społeczeństwie nauka i wiedza osiągają szczególny status ośrodka, osi, wokół której organizują się nowe technologie, gospodarka i samo społeczeństwo. Edukacja jest głównym priorytetem w budowaniu społeczeństwa wiedzy, gdzie człowiek powinien zamienić trening i zapamiętywanie informacji na rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się, także ustawicznego, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, oraz nabyć kompetencje w posługiwaniu się nowymi technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Rozwój technologii informacyjnych stawia wyzwania dla edukacji. Wymaga przygotowania jednostki do odnalezienia się we wszechogarniającym świecie mediów i informacji, bo tylko wtedy człowiek będzie miał możliwość pełnowartościowego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Edukacja
Dodawanie komentarzy jest wyłączone.

Zobacz także

Ważne kwestie podczas budowy domu

Niezwykle ciężkie podczas budowy domu jest to, aby wybrać właściwe materiały budowlane. Bę…