Dzieci przewlekle chora a edukacja wczesnoszkolna

Problem zaburzeń rozwoju dzieci przewlekle chorych i wpływu ich choroby na funkcjonowanie, poruszana jest w wielu publikacjach z zakresu pedagogiki specjalnej. Każda z chorób w specyficzny sposób wpływa na rozwój dziecka.

Determinuje to jego szanse i możliwości, ale też wiąże się z licznymi ograniczeniami. Tematyka wydaje się szczególnie interesująca, ponieważ postęp medycyny pozwala ratować życie dzieci nawet w przypadku bardzo skomplikowanych i złożonych wrodzonych wad serca. Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań: jak przebiega rozwój dzieci po tak skomplikowanych interwencjach kardiochirurgicznych? Jakie są przyszłe konsekwencje nieharmonijnego rozwoju dla procesu edukacji? Czy dziecko, którego rozwój już od urodzenia był zaburzony ma szansę bez specjalnego wsparcia i pomocy dobrze funkcjonować w roli ucznia? Jakie potrzeby mają uczniowie z wrodzonymi wadami serca? Czy szkoła jest w stanie zapewnić takiemu dziecku i jego rodzinie odpowiednie wsparcie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych jest niezwykle trudna.

Bardzo często dzieci z wrodzonymi wadami serca realizuje obowiązek szkolny na zasadach ogólnych. Traktowani są tak jak ich zdrowi rówieśnicy. Podlegają tym samym wymaganiom. Niestety w większości przypadków ich specjalne problemy nie są dostrzegane. Osiąganie gorszych wyników w nauce nie zawsze utożsamiane jest z czynnikami związanymi z chorobą. Na ogół dzieje się tak, że w środowisku szkolnym dzieci z wrodzonymi wadami serca i ich rodzice pozostawieni są z problemami sami. Często trudno też uzyskać im fachową poradę.

Poprzedni wpis Terapia poprzez edukację – teatroterapię
Następny wpis Turystyka podziemna