Terapia poprzez edukację – teatroterapię

Zastanawiając się nad realiami współczesnego świata nie trudno dostrzec ułatwień, jakie są wynikiem rozwoju cywilizacji. Nie musimy wychodzić z domu, aby zrobić zakupy czy rozwijać się. Przelot z jednego kontynentu na inny to kwestia kilkugodzinnego lotu samolotem. Dążymy do uproszczeń i ułatwień na każdej płaszczyźnie. Pytanie tylko czy współczesny człowiek czuje się w takiej sytuacji szczęśliwy? Postęp cywilizacyjny zmusza do szukania nowych rozwiązań także w sferze dbałości o dobrostan psychiczny ludzi jak również ich edukacje.

Współczesny świat nie znosi zastoju i stagnacji, dlatego pedagodzy, psycholodzy i przedstawiciele innych dyscyplin, w jakich centrum zainteresowań jest człowiek poszukują form i metod pracy, jakie byłyby reakcją na zmieniającą się rzeczywistość. Taką formą i metodą jest teatroterapia, która skupia w sobie funkcje terapeutyczne i edukacyjne. Coraz częściej oprócz terapii indywidualnych włączane są terapii grupowe. Współczesny człowiek, który dzięki zdobyczom techniki jest samowystarczalny jest również osobą samotną i spragnioną przynależnością do jakiejś grupy. Teatroterapia wykorzystuje tę potrzebę. Ludzie w niej będący stają się częścią zbiorowości, w jakiej oprócz potrzeby doznania indywidualnej potrzeby poprawy jakości życia, uczestnicy zaczynają skupiać się na realizacji wspólnych działań teatralnych podczas procesu terapeutycznego, a następnie stworzenie wspólnego dzieła którym jest spektakl teatralny.

Teatroterapia wykorzystuje teatr i techniki wywodzące się z teatru. Pomaga przez to spojrzeć w głąb siebie. Dla osób niepełnosprawnych umysłowo może być głównym środkiem ekspresji emocjonalnej, jaka jest oczywista i dostępna dla ludzi sprawnych intelektualnie. Język teatru posługuje się symbolem. Poprzez symbol umożliwia wejście na poziom dyskusji i komunikacje różnych przekonań, konfliktów, urazów, które w zwykłej rozmowie nie przeszłyby nam przez gardło, albo po prostu nie mogliby ich wyrazić. Teatr posługujący się symbolem, metaforą pozwala w pełni wyrazić trapiące człowieka emocje. Opada bariera słowa. Teatroterapia wykorzystuje tą samą zasadę lecząc duszę i przywracając porozumienie wykraczające ponad podziały wiekowe, intelektualne, fizyczne czy finansowe.

Poprzedni wpis Technologia informacyjna w edukacji
Następny wpis Dzieci przewlekle chora a edukacja wczesnoszkolna