Informatyzacja rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości jest ogółem warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz umowy, które stwarzają wzajemne prawa, połączone z władaniem nieruchomościami. Jeszcze 15 lat temu głównym źródłem poszukiwania informacji w tym zakresie były gazety i biura nieruchomości. Czasy się zmieniły i dzisiaj głównym źródłem ogłoszeń jest Internet. Rynek nieruchomości jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki. Związane jest to bezpośrednio ze wzrostem populacji, zamożności społeczeństwa oraz koncentracją kapitałów inwestycyjnych.

Internet w dzisiejszych czasach stanowi najszybsze i najbardziej powszechne medium komunikacyjne oferujące dostęp do ogromnej ilości informacji. Dostęp ten stawia Internet na pierwszym miejscu wśród źródeł poszukiwania ofert nieruchomości. Nie tylko każda agencja nieruchomości posiada własną stronę internetową, gdzie umieszcza własne oferty oferty, ale również istnieje szereg portali internetowych przeznaczonych do zamieszczania ofert w tej kategorii. Na takich serwisach każdy użytkownik Internetu może zamieścić ogłoszenie związane z kupnem, sprzedażą czy wynajmem nieruchomości.

W sytuacji zamieszczania ogłoszenia na temat nieruchomości, Internet – jego dostępność oraz mnogość stron poświęconych temu zagadnieniu działają jak najbardziej na naszą korzyść. Problem powstaje jednak, gdy to my jesteśmy w roli poszukującego oferty o konkretnych parametrach. Na rynku jest obecnie niezliczona ilość biur pośrednictwa nieruchomości, do czego dodatkowo przyczyniło się złagodzenie wymogów prawnych dotyczących tej profesji. Duża liczba serwisów z ofertami nieruchomości, wielokrotne powtarzanie się tych samych ofert umieszczanych przez różne agencje jak i obecność wielu nieaktualnych ofert zrodziły pomysł na stworzenie aplikacji, która rozwiązywałaby ten problem.

Previous post Deweloperzy wciąż zaskakują
Next post Wpływ internetu na rynek nieruchomości