Między logistyką, a zarządzaniem produkcją…

Zarządzanie produkcją zawiera w sobie oczywiste elementy logistyki, niezbędne do właściwego planowania i efektywnej realizacji produkcji. Jednak jego powiązania z logistyką w rzeczywistości są zdecydowanie silniejsze niż mogłoby się wydawać, a katalizatorem procesu zwiększania wzajemnych zależności jest dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego.

Czasy, w których fabryki były samowystarczalne bezpowrotnie minęły. Minęły również czasy, gdy do tworzenia zaawansowanych (jak na daną epokę) produktów wystarczyło utrzymywanie ścisłych powiązań z lokalnymi dostawcami. Wyzwania coraz bardziej konkurencyjnego rynku, czy to w skali kraju, czy międzynarodowej, wymuszają korzystanie z produktów i półproduktów producentów rozrzuconych po całym globie. To natomiast zmusza do znalezienia skutecznych sposobów na szybkie i niezakłócone dostarczanie potrzebnych towarów oraz powiązanie tych cykli z planowaniem produkcji. Sprawdź: Zarządzanie produkcją i usługami

Zależność między logistyką, a zarządzaniem produkcją zaczyna wzrastać wraz ze stopniem złożoności wytwarzanego dobra – im większa liczba komponentów potrzebnych do jego zmontowania, z tym większym wyzwaniem logistycznym mamy do czynienia. Szczególnie wówczas, gdy harmonogram realizacji zlecenia/projektu jest napięty. Wówczas nie wystarczy staranne zaplanowanie wszystkich czynności w obrębie własnego zakładu – niezbędne staje się również zadbanie o zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu dostaw od kooperantów.

Wzrost powiązania logistyki i zarządzania produkcją wzrasta wraz z postępującą globalizacją, a zacieśnianie się wzajemnych zależności jest skorelowane ze wzrostem skomplikowania produktu, wymagającego dostarczania komponentów z wielu źródeł. Dlatego nie należy oczekiwać odwrócenia tego trendu w przyszłości.

Poprzedni wpis Zarządzanie produkcją – klucz do sukcesu?
Następny wpis Czy spięta ryba powoduje, że całe stado odpływa?