Zarządzanie produkcją – klucz do sukcesu?

Znaczenie i skala globalizacji, jak również rosnąca świadomość konsumentów wymagają od producentów nieustannego podnoszenia jakości oferowanych produktów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ich wytwarzania, aby produkcja nie przestała być opłacalna. Realizacja powyższych celów jest trudna, a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwa do osiągnięcia bez wdrożenia efektywnych systemów zarządzania produkcją.

Aby zarządzanie produkcją było skuteczne, musi zapewnić osiągnięcie kilku kluczowych celów, w tym przede wszystkim przywołanej już powyżej jakości i odpowiedniego poziomu technologicznego produktów, podniesienie efektywności systemu produkcyjnego wyrażającego się wzrostem jego produktywności, obniżenia ceny jednostkowej przedmiotu produkcji oraz zapewnić zdolność zaspokojenia oczekiwań klientów na możliwie najwyższym poziomie. Powyższe pozwala na efektywne, możliwie jak najekonomiczniejsze wykorzystanie sił i zasobów, prowadząc nie tylko do oszczędności, ale także do uzyskania maksymalnej wydajności produkcyjnej. Najistotniejszą cechą zarządzania produkcją jest organizacja prac podstawowych, pomocniczych oraz kierowanie produkcją. Dzięki temu, prócz oczywistych skutków ekonomicznych, uzyskujemy również harmonizację pracy, a stwarzając wieloetapowy proces zmniejszamy ryzyko strat ponoszonych w wyniku ewentualnych błędów – wzajemna kontrola na poszczególnych etapach minimalizuje do absolutnego minimum ryzyko zaistnienia takiej sytuacji.

Jak wynika z powyższego w XXI wieku zarządzanie produkcją jest nie tylko wygodnym narzędziem ułatwiającym prowadzenie firmy oraz zwiększającym zyski i prestiż. Zaczyna być po prostu kluczem do sukcesu, bez którego wypracowanie silnej pozycji na rynku zaczyna się stawać niemożliwe.

Poprzedni wpis Bydgoszcz powoli pnie się w górę
Następny wpis Między logistyką, a zarządzaniem produkcją…