Odżywianie a prawidłowy rozwój psychofizyczny

Odżywianie jest szczególnie istotnym czynnikiem warunkujący zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny wszystkich grup wiekowych ludzi. Szczególne znaczenie odgrywa w okresie wzmożonego wzrostu i rozwoju organizmu kiedy wzrasta zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze.

Prawidłowo zbilansowana dieta powinna zaspokoić wszystkie potrzeby żywieniowe organizmu uwzględniając wiek, płeć oraz aktywność fizyczną. Nie bez znaczenia jest także aktualny stan zdrowia, zarówno fizycznego, jak również psychicznego oraz warunki klimatyczne. Dla młodzieży szkolnej szczególnie ważne jest dobieranie i przygotowywanie posiłków w taki sposób, by dostarczały wszystkich potrzebnych składników odżywczych.

Prawidłowe ilości różnorodnych produktów z wszystkich grup są podstawowym warunkiem zaspokojenia wszelkich potrzeb organizmu. Aktywność fizyczna odgrywa dużą rolę podczas planowania zbilansowanej diety. Rozwój technologii informacyjnej sprzyja siedzącemu stylowi życia dominującemu wśród dzisiejszej młodzieży. Mniejsza aktywność fizyczna oraz niska jakość jedzenia są przyczyną, potwierdzonego licznymi badaniami w Polsce i na świecie, wzrostu młodzieży z nadwagą lub otyłością.

Problemem są także choroby wynikające z niedożywienia oraz te o podłożu psychicznym, takie jak anoreksja i bulimia. Nieprawidłowe żywienie w czasie dorastania skutkuje pogorszeniem kondycji organizmu i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych takich jak, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze czy otyłość. Nawyki żywieniowe kształtują się już od wczesnego dzieciństwa, ale absolutnie nie jest za późno na wprowadzenie zmian na lepsze.

Główną rolę w tym procesie odgrywają wzorce rodzinne, a w późniejszym etapie również środowisko szkolne. Ogromny wpływ ma będąca moda, presja rówieśników oraz wszechobecne reklamy. Poznanie sposobu żywienia oraz nawyków żywieniowych nastolatków z uwzględnieniem poziomu ich aktywności fizycznej pozwala na opracowanie prawidłowych jadłospisów dostosowanych do własnych potrzeb. Ocena poziomu wiedzy młodzieży szkolnej pozwala na przygotowanie zajęć z edukacji żywieniowej na temat roli odżywiania oraz aktywności fizycznej w normalnym funkcjonowaniu organizmu.

Previous post Snapchat obrał kolejny kierunek
Next post Technologia informacyjna w edukacji