Home Edukacja Technologia informacyjna w edukacji

Technologia informacyjna w edukacji

0
511

Trudno byłoby pisać o znaczeniu i roli technologii informacyjnej bez podjęcia się próby wyjaśnienia treści i zakresu tego pojęcia. Technologia utożsamiana jest z gotowymi rozwiązaniami na wytwarzanie i przetwarzanie produktów użytkowych.

Etymologicznie nazwa technologia wywodzi się od greckich słów techne (sztuka, rzemiosło) i logos (słowo, nauka). Oznacza to metodę przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne a także informację o tym procesie. W naszej konwencji terminologicznej, pojęcie technologia nazbyt często jest uważane za bliskoznaczne rozumieniu pojęcia technika. W ujęciu klasycznym technologia oznacza naukę stosowaną dotyczącą procesów wytwarzania produktów z materiałów wyjściowych.

Technologia informacyjna jest informacja, od łac. informatio, posiada różne znaczenia, m.in. powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość, wskazówka, pouczenie, dane przetwarzane przez komputer, a także obiekt działania. Sama technologia informacyjna tak jest określona jako połączenie technologii informatycznej z technologiami pokrewnymi. Technologia informacyjna obejmuje swoim zakresem: informację, komputery, informatykę i komunikację. W związku z tym należy rozróżnić dwa zespoły zjawisk, które często uznawane są za równoważne.

Otóż technologie informatyczne to całokształt działań technicznych związanych ze sposobami projektowania, konstruowania i wytwarzania technicznych środków informatyki, a także zastosowania informatyki w społeczeństwie. Natomiast, interesujące nas pojęcie technologie informacyjne, to całokształt metod i środków „obróbki” informacji. Pojęcie informacyjna jest, zatem określeniem szerszym od informatyczna, bo obejmuje oprócz informatyki także telekomunikację.

Technologia informacyjna rozszerza możliwości i umiejętności uczniów w zakresie: uczenia się, myślenia, poszukiwania, działania, doskonalenia się, komunikowania się, współpracy, co powinno się uwzględniać zarówno w programach nauczania i pakietach edukacyjnych, a także w działaniach szkoły i innych organach administracji szkolnej. Nowe pomoce, jakimi są technologie informacyjne, a w tym komputer, mogą i powinny w znacznym stopniu usprawniać, polepszać i wzbogacać uczenie się i nauczanie. Jednocześnie, przy takim założeniu TI stają się integralną częścią dziedzin edukacji, w których są wykorzystywane.

Load More Related Articles
Load More By Redaktor
Load More In Edukacja
Dodawanie komentarzy jest wyłączone.

Zobacz także

Ważne kwestie podczas budowy domu

Niezwykle ciężkie podczas budowy domu jest to, aby wybrać właściwe materiały budowlane. Bę…